Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci Drukuj

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci30 kwietnia obchodzony jest na całym świecie Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Włączając się w wyżej wymienioną akcję pedagog szkolny wraz ze studentkami z PWSZ w Płocku przygotowała prezentację dla klas IV – V dotyczącą przemocy. Została ona przedstawiona uczniom przez wychowawców na zajęciach w dniach 25.04 – 29.04.2016r. Zorganizowała konkurs plastyczny na „Logo Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci” dla uczniów klas VI. Odbyło się również spotkanie przedstawicieli działu prewencji p. Katarzyny Lorens i p. Michała Dydak oraz p. profilaktyk Małgorzaty Wyszyńskiej specjalistki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uczniami klas VI. W czasie spotkania omówiono kwestie prawne związane z przemocą, uświadomiono uczestnikom rolę świadka, sprawcy i ofiary przemocy, ogłoszono również wyniki konkursu na Logo Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, w którym poszczególne miejsca zajęli:

I miejsce - Zuzanna Smogorzewska VIc i Oliwia Kucharska VIa

II miejsce - Kacper Gapiński VIb i Natalia Biłek VIc

III miejsce - Adrianna Malejka VIc i Karina Ćwiklińska VIc.

Na koniec spotkania studentki poprowadziły zabawy profilaktyczno – edukacyjne związane z prezentowaną tematyką.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska