Debata Drukuj

DebataW dniach 5 i 6 maja 2016r. uczniowie klas VI brali udział w programie profilaktycznym „Debata” prowadzonym na terenie szkoły przez profilaktyka specjalistę z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie p. M. Wyszyńską. Zadaniem programu było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i zażywaniu narkotyków, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służyło przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi – burza mózgów, drama, praca w małych grupach, dialogowanie.

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska