Zamówienia publiczne Drukuj

 
Zaproszenie do składania ofert

data: 11.05.2023 r.
Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła
Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto na
realizację zadania pn.:
Organizacja pobytu sportowo-rekreacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 17 w Płocku.
Oferty należy składać do dnia 18.05.2023 r. do godz. 10.00.
 
 

Zaproszenie do składania ofert

data: 23.03.2023 r.
Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła
Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto na
realizację zadania pn.:
"Dostawa i montaż monitorów interaktywnych oraz dostawa dysków
komputerowych SSD w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Płocka na
2023 r. - Modernizacja i zakup sprzętu multimedialnego dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku."
Oferty należy składać do dnia 31.03.2023 r. do godz. 10.00.
 
 

 
Zaproszenie do składania ofert

data: 01.02.2023 r.

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła
Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto na
realizację zadania pn.:
„Sukcesywna dostawa środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2023”.

Oferty należy składać do dnia 08.02.2023 r. do godz. 10.00.
 
 
 


 
Zaproszenie do składania ofert

data: 13.12.2022 r.

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła
Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto na
realizację zadania pn.:
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych - mięsa i wędlin dla Szkoły
Podstawowej nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2023”.

Oferty należy składać do dnia 19.12.2022 r. do godz. 10.00.
 

 
Zaproszenie do składania ofert

data: 13.12.2022 r.

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła
Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto na
realizację zadania pn.:
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych - owoców i warzyw dla Szkoły
Podstawowej nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2023”.

Oferty należy składać do dnia 19.12.2022 r. do godz. 10.00.

 
Zaproszenie do składania ofert

data: 13.12.2022 r.

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła
Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto na
realizację zadania pn.:
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych - ryb i mrożonek dla Szkoły
Podstawowej nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2023”.

Oferty należy składać do dnia 19.12.2022 r. do godz. 10.00.


Zaproszenie do składania ofert

data: 13.12.2022 r.

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła
Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto na
realizację zadania pn.:
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych - artykułów spożywczych dla
Szkoły Podstawowej nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2023”.

Oferty należy składać do dnia 19.12.2022 r. do godz. 10.00.
 


Zaproszenie do składania ofert

data: 06.10.2022 r.

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła
Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto na
Zakup i dostawa komputera stacjonarnego wraz z monitorem oraz narzędzi
do terapii w postaci programów multimedialnych dla Szkoły Podstawowej nr
17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku w ramach Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –
„Aktywna tablica”

Oferty należy składać do dnia 14.10.2022 r. do godz. 10.00.
 
 
 
 
 
 
Zaproszenie do składania ofert

data: 21.07.2022 r.

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto na
„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych – ryb i mrożonek
dla Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
przy ul. Miodowej 18 w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”.

Oferty należy składać do dnia 08.08.2022 r. do godz. 10.00.
 
Zaproszenie do składania ofert

data: 04.05.2022 r.

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto na zorganizowanie czterodniowego pobytu sportowo-rekreacyjnego
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

Oferty należy składać do dnia 10.05.2022 r. do godz. 10.00.
 
 
Zaproszenie do składania ofert

data: 14.04.2022 r.

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto na realizację zadania pn.:
„Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku
w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.
Oferty należy składać do dnia 22.04.2022 r. do godz. 10.00.
 
 
Zaproszenie do składania ofert

data: 04.03.2022 r.

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na realizację zadania pn.:
„Dostawa wyposażenia technicznego w zakresie robotyki i mikroelektroniki do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku
w ramach programu Laboratoria Przyszłości”– ponowne 2.
Oferty należy składać do dnia 11.03.2022 r. do godz. 10.00. 
 
 
Zaproszenie do składania ofert

data: 21.12.2021 r.

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na realizację zadania pn.:
 „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych - owoców i warzyw dla Szkoły Podstawowej nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2022”.

Oferty należy składać do dnia 27.12.2021 r. do godz. 10.00.
 
Zaproszenie do składania ofert

data: 21.12.2021 r.

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na realizację zadania pn.:
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych - artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2022”.

Oferty należy składać do dnia 27.12.2021 r. do godz. 10.00.
 Zaproszenie do składania ofert

data: 21.12.2021 r.
 
Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na realizację zadania pn.:
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych - mięsa i wędlin dla Szkoły Podstawowej nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2022”.

Oferty należy składać do dnia 27.12.2021 r. do godz. 10.00.
Zaproszenie do składania ofert

data: 21.12.2021 r.

 
Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na realizację zadania pn.:
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych - ryb i mrożonek dla Szkoły Podstawowej nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2022”.

Oferty należy składać do dnia 27.12.2021 r. do godz. 10.00.
 
Zaproszenie do składania ofert
09.12.2021 r.
Gmina-Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na realizację zadania pn.:
„Dostawa wyposażenia technicznego w zakresie robotyki i mikroelektroniki
do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku
w ramach programu Laboratoria Przyszłości” - ponowne.

Oferty należy składać do dnia 16.12.2021 r. do godz. 10.00.
 
 
 
 
Unieważnienie postępowania do zaproszenia „Dostawa wyposażenia technicznego w zakresie robotyki i mikroelektroniki"
do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.
 
 
Zaproszenie do składania ofert
09.11.2021 r.
Gmina-Miasto Płock – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na realizację zadania pn.:
„Dostawa wyposażenia technicznego w zakresie sprzętu wideo do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku
w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.

Oferty należy składać do dnia 18.11.2021 r. do godz. 10.00.
 
Zaproszenie do składania ofert
09.11.2021 r.
Gmina-Miasto Płock – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na realizację zadania pn.:
„Dostawa wyposażenia technicznego w zakresie robotyki i mikroelektroniki do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku
w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.

Oferty należy składać do dnia 18.11.2021 r. do godz. 10.00.
 
Zaproszenie do składania ofert
09.11.2021 r.
Gmina-Miasto Płock – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na realizację zadania pn.:
„Dostawa wyposażenia technicznego w zakresie sprzętu audio do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku
w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.

Oferty należy składać do dnia 18.11.2021 r. do godz. 10.00.
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
11.05.2021 r.
 
Gmina-Miasto Płock – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 
zaprasza
 
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na realizację zadania pn.:  „Osiedle Miodowa Ratuje Życie” –
rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 17 i III LO,
kursy i eventy – pierwsza pomoc w ramach IX edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka
 
Oferty należy składać do dnia 19.05.2021 r. do godz. 10.00.
 
 

 
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 11.12.2020 r.
 
Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 
zaprasza
 
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę ryb i mrożonek
do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2021.
 
Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10.00.
 
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 11.12.2020 r.
 
Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 
zaprasza
 
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę mięsa i wędlin do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2021.
 
Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10.00.
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 11.12.2020 r.
 
Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 
zaprasza
 
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę owoców i warzyw do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2021.
 
Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10.00.
 
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 11.12.2020 r.
 
Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 
zaprasza
 
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2021.
 
Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10.00.
 
 

 
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 23.10.2020 r.
 
Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza  Kościuszki w Płocku
 
zaprasza
 
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18
 
Oferty należy składać do dnia 29.10.2020 r. do godz. 10.00.
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 07.09.2020 r.
 
Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza  Kościuszki w Płocku
 
zaprasza
 
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na dostawę i montaż interaktywnych monitorów dotykowych w ilości 2 szt. w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18.
 
Oferty należy składać do dnia 14.09.2020 r. do godz. 10.00.
 
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 06.08.2020 r.
 
Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza  Kościuszki w Płocku
 
zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na dostawę wraz z montażem mebli do sali w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w ramach projektu - Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe Wzgórza”.
 
Oferty należy składać do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10.00.
 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Załącznik nr 1 Projekt regału i biurka
Załącznik nr 2 Zdjęcie poglądowe uchwytu na piłki
Załącznik nr 3 Zdjęcie poglądowe ławki gimnastycznej
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6 RODO
 
Wyniki

 

Zaproszenie do składania ofert

data: 23.06.2020 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza ponownie

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na wykonanie remontu sali w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w ramach projektu - Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe Wzgórza”.

Oferty należy składać do dnia 26.06.2020 r. do godz. 10.00.

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 Załącznik nr 1  Wymiary sali

 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

 Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 RODO

Wyniki

Zaproszenie do składania ofert

 data: 16.06.2020 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

 zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na wykonanie projektu i dostawę wyposażenia sali w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w ramach projektu - Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe Wzgórza”.
 
Oferty należy składać do dnia 24.06.2020 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1  Wymiary sali

Załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo-ilościowe

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 5 RODO

Wyniki

Zaproszenie do składania ofert

data: 09.06.2020 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

 zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na wykonanie remontu sali w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w ramach projektu - Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe Wzgórza”.

Oferty należy składać do dnia 19.06.2020 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1  Wymiary sali

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 RODO

 

Wyniki postępowania

  Zaproszenie I do składnia ofert

data: 27.12.2019 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2020.

Oferty należy składać do dnia 02.01.2020 r. do godziny 14:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 RODO a

Załącznik nr 4 RODO b

 

Wyniki postępowania

 

Zaproszenie II do składnia ofert

data: 27.12.2019 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę owoców i warzyw do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2020.

Oferty należy składać do dnia 02.01.2020 r. do godziny 14:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 RODO a

Załącznik nr 4 RODO b

 

Wyniki postępowania

 Zaproszenie III do składnia ofert

data: 27.12.2019 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę mięsa i wędlin do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2020.

Oferty należy składać do dnia 02.01.2020 r. do godziny 14:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 RODO a

Załącznik nr 4 RODO b

 

Wyniki postępowania

 Zaproszenie IV do składnia ofert

data: 27.12.2019 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę ryb do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2020.

Oferty należy składać do dnia 02.01.2020 r. do godziny 14:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 RODO a

Załącznik nr 4 RODO b

Wyniki postępowania


 Zaproszenie do składnia ofert

Płock, dnia 17.07.2019r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na dostawę 94 sztuk tabletów wraz z oprogramowaniem oraz 5 sztuk mobilnych wózków ładujących do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku przy ulicy Miodowej 18.

Oferty należy składać do dnia 31.07.2019r. do godziny 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1 Specyfikacja sprzętu

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Ogłoszenie wyników postępowania: cz. 1

Ogłoszenie wyników postępowania: cz. 2

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska